ЗА МЕДИЦИ

Учебна дейност

МБАЛ „Надежда” е учебна база на МУ – София, МУ Варна и МУ – Плевен за лекари специализанти по Акушерство и гинекология, Медицинска онкология, Неонатология и Здравни грижи, както и за обучение на акушерки. Притежава и международна акредитация за обучение на лекари специализанти по акушерство и гинекология от цяла Европа.

badge

МБАЛ „Надежда“ е едно от малкото лечебни заведения в Източна Европа, което притежава акредитации като Европейски обучителен център по акушерство и гинекология от EBCOG – Европейският борд и колеж по акушерство и гинекология, и като Европейски обучителен център по репродуктивна медицина от EBCOG и ESHRE – Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология.

 

В подкрепа на развитието на бъдещите специалисти болницата осигурява широки възможности за практическо обучение във всички области и подспециалности на акушерството и гинекологията, от едни от най-добрите експерти.

 

Освен работата с разнообразни клинични случаи, специализантите по АГ получават и допълнително теоретично обучение, практически курсове с упражнения на симулатори, възможности да участват в научно-изследователската дейност на болницата и да посещават специализирани форуми в страната и чужбина. 

През 2018 г. след специална визита от акредитационна комисия на EBCOG – Европейския борд към колежа по акушерство и гинекология, извършена през месец семптември, на 3 ноември болница „Надежда“ получи международна акредитация за обучение на лекари специализанти по акушерство и гинекология от цяла Европа за максимално предвидения по акредитация срок – 4 години. Мисията на Борда е да хармонизира обучението на специализантите по АГ в Европа, така че то да протича на възможно най-високо ново в акредитираните центрове и с това да се гарантира осигуряване на оптимална здравна грижа. За целта EBCOG организира акредитационни комисии и посещения по покана на болнични заведения в Европа с цел осигуряване на единен и най-висок стандарт на обучение на специализантите по акушерство и гинекология на Стария континент. Към момента акредитирани към EBCOG са 200 центъра в 23 европейски страни.

По време на визитата си в болница „Надежда“ акредитационната комисия имаше възможност да се запознае с процеса и условията на обучение на специализантите по акушерство и гинекология в „Надежда“, както и да се срещне с техните ръководители и със специалисти от други направления – неонатолози и педиатри, анестезиолози.

Получената положителна оценка за нас означава не само, че обучението на лекарите специализанти в „Надежда“ протича на най-високо европейско ниво, но и че сме отговорни да продължим да го поддържаме такова и развиваме и занапред през годините, за да се утвърдим като водещ обучителен център, осигуряващ най-качествена здравна грижа на своите пациенти.

От 23.10.2023 г. болница „Надежда“ вече е акредитирана да провежда клиничното обучение на студенти по медицина и „Здравни грижи“ (в специалностите „медицинска сестра“, „акушерка“, „медицински лаборант“ и „рентгенов лаборант“), както и да извършва следдипломно практическо обучение на лекари в 11 различни медицински специалности.

Акредитацията е процедура, която се провежда от специализиран орган към Министерството на здравеопазването – акредитационна комисия, на която е възложено да извърши задълбочена проверка и да даде оценка на нивото и качеството на съответното лечебно заведение, както и да прецени какви са възможностите му да бъде база за комплексно клинично обучение на лекари и студенти. Въз основа на високотехнологичното оборудване, с което МБАЛ „Надежда“ разполага, отличната материална база и наличието на екип от опитни специалисти в много и различни специалности, комисията взе решение болницата да бъде акредитирана за провеждането на клинично обучение на студенти и лекари.

Акредитацията за извършване на следдипломно практическо обучение до момента включваше 5 специалности:

 • „Акушерство и гинекология“;
 • „Неонатология“;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“;
 • „Медицинска онкология“;
 • „Медицинска генетика“.

Към тях вече се добавят още 6 различни специалности, по които лекарите ще могат да извършват практическото си следдипломно обучение в „Надежда“:

 • „Клинична лаборатория“;
 • ,„Клинична вирусология“;
 • „Клинична микробиология“;
 • „Образна диагностика“;
 • „Обща и клинична патология“;
 • „Хирургия“.

Освен лекари, следдипломното си практическо обучение в „Надежда“ ще могат да провеждат и следните специалисти по „Здравни грижи“:

 • Медицински сестри и акушерки по специалност „Анестезиология и интензивни грижи“;
 • Медицински сестри и акушерки по специалност „Консултант по проблемите на майчинството и развитието на новороденото“;
 • Медицински сестри и акушерки по специалност „Операционна и превързочна техника“;
 • Медицински сестри и фелдшери по специалност „„Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания.

Като база за клинично обучение към момента МБАЛ „Надежда“ има сключени договори с Медицински университет – София, Медицински университет – Варна, Медицински университет – Плевен, Тракийски университет – Стара Загора и Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за медицински и немедицински специалности.

На 19 май 2018г стартира първият от поредицата курсове за обучение на млади специалисти в „Надежда”, което има за цел да развие практическите им умения и да им даде възможност да участват активно в дискусии по клинични случаи от практиката в областта на акушерството и гинекологията.

Темите на първия курс са „Вакуум екстракция” с лектор д-р Димитър Цветков и „Неправилни маточни кръвотечения” с лектор д-р Георги Стаменов.

Участниците в курса (студенти, специализанти, млади специалисти) ще имат възможност да упражнят уменията си на симулатор за вакуум екстракция, както и да участват активно в обсъждането на подбрани клинични случаи на неправилни маточни кръвотечения от практиката на д-р Георги Стаменов.

През 2018 г. след специална визита от акредитационна комисия на EBCOG – Европейския борд към колежа по акушерство и гинекология, извършена през месец семптември, на 3 ноември болница „Надежда“ получи международна акредитация за обучение на лекари специализанти по акушерство и гинекология от цяла Европа за максимално предвидения по акредитация срок – 4 години. Мисията на Борда е да хармонизира обучението на специализантите по АГ в Европа, така че то да протича на възможно най-високо ново в акредитираните центрове и с това да се гарантира осигуряване на оптимална здравна грижа. За целта EBCOG организира акредитационни комисии и посещения по покана на болнични заведения в Европа с цел осигуряване на единен и най-висок стандарт на обучение на специализантите по акушерство и гинекология на Стария континент. Към момента акредитирани към EBCOG са 200 центъра в 23 европейски страни.

По време на визитата си в болница „Надежда“ акредитационната комисия имаше възможност да се запознае с процеса и условията на обучение на специализантите по акушерство и гинекология в „Надежда“, както и да се срещне с техните ръководители и със специалисти от други направления – неонатолози и педиатри, анестезиолози.

Получената положителна оценка за нас означава не само, че обучението на лекарите специализанти в „Надежда“ протича на най-високо европейско ниво, но и че сме отговорни да продължим да го поддържаме такова и развиваме и занапред през годините, за да се утвърдим като водещ обучителен център, осигуряващ най-качествена здравна грижа на своите пациенти.

МБАЛ „Надежда“ е база за практическо следдипломно обучение на лекари към Медицински университет – София, Медицински униветситет – Варна и Медицински университет – Плевен.

Болницата е акредитирана за практическо обучение по следните специалности: акушерство и гинекология, неонатология, анестезиология и интензивно лечение, медицинска онкология, медицинска генетика.

Приемът на специализанти се осъществява след конкурсна процедура по реда на Наредба № 1/2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Кодекса на труда.  

На 19 май 2018г стартира първият от поредицата курсове за обучение на млади специалисти в „Надежда”, което има за цел да развие практическите им умения и да им даде възможност да участват активно в дискусии по клинични случаи от практиката в областта на акушерството и гинекологията.

Темите на първия курс са „Вакуум екстракция” с лектор д-р Димитър Цветков и „Неправилни маточни кръвотечения” с лектор д-р Георги Стаменов.

Участниците в курса (студенти, специализанти, млади специалисти) ще имат възможност да упражнят уменията си на симулатор за вакуум екстракция, както и да участват активно в обсъждането на подбрани клинични случаи на неправилни маточни кръвотечения от практиката на д-р Георги Стаменов.

Вижте още

Репродуктивна медицина
Пренатална медицина
Проследяване на бременност
Родилно отделение
Неонатология
Медицинска онкология
scroll-top-custom-arrow