ЗА МБАЛ "НАДЕЖДА"

Управление

Създател на МБАЛ „Надежда“ е д-р Георги Стаменов, а административният ѝ директор е д-р Анелия Рачева. Със съвместни усилия те утвърждават „Надежда“ като лидер в грижата за женското здраве.

badge

Д-р Георги Стаменов – създател на болница „Надежда“ и ръководител на инвитро център „Надежда“

Д-р Георги Стаменов е един от водещите специалисти в областта на репродуктивната медицина в България и създател на МБАЛ „Надежда“. Отдава целия си професионален живот на двойките с репродуктивни проблеми. Още по време на следването си в Медицинския университет в София започва работа като санитар в родилната клиника на университетската болница „Майчин дом“. В трети курс се насочва към инвитро техниките, а през 2002 г. взема специалност по „Акушерство и гинекология“. Три години по-късно, през 2005 г., създава Център за репродуктивно здраве „Надежда“, който през 2013 г. прераства в МБАЛ „Надежда“ – най-голямата частна специализирана болница за женско здраве у нас. През 2013 г. защитава докторска степен по специалността „Акушерство и гинекология“  с дисертационен труд на тема „Мерки за оценка на ембриологични показатели при нестимулиран цикъл. Разработване на модел за предсказване на имплатационния потенциал на човешки ембриони“.

 

Проучването допринася за изясняване на един от най-дискусионните проблеми в асистираната репродукция – проблемът с качеството на яйцеклетките и определянето на имплатационния им потенциал въз основа на количествени стойности на мерки, съдържащи се във фоликуларната течност. Разработеният математически модел прогнозира възможностите за успешна бременност с висока точност на оценяване на положителен (79.11%) и отрицателен (93.10%) резултат, като запазва прогностичната си сила при проведената процедура на вътрешно валидиране. Това дава възможност за по-прецизен и адекватен метод за оценка и избор на ембрион с висок имплатационен потенциал.  Д-р Стаменов е автор на научни публикации в български и чужди издания, участвал е в редица чуждестранни научни срещи, симпозиуми и конгреси със свои научни презентации. И в момента МБАЛ „Надежда“ е център за обучение на специалисти и специализанти, като освен лекции, световни имена в оперативната хирургия и самият д-р Стаменов осъществяват интервенции на живо. 

Д-р Стаменов обедини изтъкнати специалисти от центрове за асистирана репродукция, онкологични лечебни заведения, представители на академичната общност от цялата страна, както и представители на Изпълнителна агенция по трансплантация и Център по асистирана репродукция към Министерството на здравеопазването и след задълбочено обсъждане в болница „Надежда“ беше приет ключов документ – „Консенсусно решение за запазване фертилитета на пациенти с онкологични и автоимунни заболявания“. В основата на медицинския консенсус е залегнала препоръката пациенти с онкологични и автоимунни заболявания да бъдат консултирани своевременно за бъдещите си възможности да станат родители.

Д-р Стаменов е член на ESHRE – European Society for Human Reproduction and Embryology, Български лекарски съюз, Българското дружество по акушерство и гинекология и Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.

 

Д-р Стаменов създаде и утвърди МБАЛ „Надежда“ като лидер в сферата на асистираната репродукция в България. Болницата осигурява грижа по време на бременност на световно ниво със своите сектори „Пренатална медицина и вътреутробна хирургия“ и „Женска консултация“. Родилното отделение е без аналог в България.

 

Неонатологичното отделение е с най-високото (трето) ниво на компетентност. В отделението по Гинекология работят водещи специалисти. В клиниката по Медицинска онкология се лекуват пациенти от цялата страна. Болницата разполага с най-модерна апаратура за образна диагностика, с хирургично отделение, ОАИЛ и най-съвременно оборудвани лаборатории (клинична, имунологична, генетична, патохистологична, микробиологична, вирусологична, ембриологична, андрологична).

Д-р Анелия Рачева – админиатративен директор на МБАЛ „Надежда“

Д-р Анелия Рачева е част от каузата „Надежда“ още от самото начало – тогава, когато болницата е само строеж. От 2013 г. досега работи неуморно за това болница „Надежда“ да расте, да се развива, да е сред лидерите в своята област. Споделя, че най-ценното тук са хората – с техния професионализъм, отдаденост, сърцатост. Хората, за които „Надежда“ вече не е само болница, „Надежда“ е живот.

Вижте още

Репродуктивна медицина
Пренатална медицина
Проследяване на бременност
Родилно отделение
Неонатология
Медицинска онкология

Още по темата

scroll-top-custom-arrow