ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "НАДЕЖДА"

Управление

Управител на МЦ „Надежда“ в Paradise Center е д-р Анатолий Кръстев.

badge

Д-р Анатолий Кръстев завършва медицина през 1995 г. във ВМИ, Плевен. Впоследствие придобива специалност „Акушерство и гинекология“. Има призната правоспособност по „Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията” І ниво, „Оперативна лапароскопия в гинекологията” ІІ ниво, както и професионална квалификация по „Ранна диагностика на заболяванията на млечната жлеза”. Притежава професионална квалификация по „Хистероскопия”, „Колпоскопия” и „Здравен мениджмънт”. Професионалните му интереси са в областта на високорисковото раждане, проследяване на високорискова бременност, превенцията на преждевременното раждане и прееклампсията.
Д-р Кръстев е част от екипа на отделението по акушерство и гинекология на болница „Надежда“ от 2014 г., а от 2020 г. до 2023 г. поема ръководството му. Преди болница „Надежда“ работи в МБАЛ „Света София“.
От октомври 2020 г. е и управител на Медицински център „Надежда“ в Paradise Center.

Вижте още

scroll-top-custom-arrow